$247.00 USD

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

کلوپ یک درصدیها - 1401

  • آموزش آنلاین زنده با دکتر اناری تا پایان سال 1401 شمسی (جمعه اول و سوم هر ماه شمسی ساعت 20 ایران کلاس زنده آنلاین با دکتر اناری)  -  به کلاسهای زنده ضبط شده از ابتدای سال 1401 تا این لحظه هم در حساب کاربری دسترسی خواهید داشت.  کلاسهای زنده ضبط می شوند
  • 12 دوره جامع ویدیویی رشد فردی ضبط شده که در حساب کاربری آنلاین دانش پذیر بارگذاری شده است. 
  • امکان پرسش و پاسخ با دکتر اناری (در کلاسهای زنده و همینطور در حساب کاربریتان، در تمام طول عضویت)
  • عضویت در گروه ارتباطی اختصاصی اعضا (برای ارتباط و دریافت حمایت از افراد همفکر)
  • دریافت پشتیبانی از پشتیبان کلوپ به صورت ماهانه
  • ارائه جزوات خاص، تکلیف و معرفی منابع
  • گارانتی رضایت: تا یک هفته بعد از ثبت نام، اگر به هر دلیلی نخواستید ادامه دهید، با اطلاع به پشتیبانی می توانید کل پولتان را پس بگیرید. استرداد بعد از یک هفته امکان پذیر نیست.

 قیمت اصلی: 495 دلار. این تخفیف ویژه برای مدت محدود برقرار است.