$245.00 USD

Every year

Your payment information will be stored on a secure server for future purchases

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in
Owpcn8cuqtcohuselchg

کلوپ یک درصدیها

  • یک سال آموزش و کوچینگ گروهی زنده با دکتر اناری (جمعه اول هر ماه دو ساعت کلاس زنده آنلاین با دکتر اناری) جلسه اول، ششم فروردین 1400 از ساعت 20 تا 22 ایران -  کلاسهای زنده ضبط می شوند
  • شش دوره جامع ویدیویی ضبط شده که هر دو هفته یک دوره در حساب کاربری آنلاین دانش پذیر بارگذاری می شود. 
  • یک سال امکان پرسش و پاسخ با دکتر اناری (در کلاسهای زنده و همینطور در حساب کاربریتان، در تمام طول سال)
  • عضویت در گروه ارتباطی اختصاصی اعضا (برای شبکه سازی، دریافت حمایت از افراد همفکر)
  • هدیه 1: ارائه جزوات خاص، تکلیف و معرفی منابع
  • هدیه 2: فوق العاده: یک جلسه زنده اضافه در ماه (جمعه سوم هر ماه برای 90 دقیقه) با حضور دکتر اناری، مهمان ویژه از اساتید برتر فارسی زبان و کوچینگ زنده اعضا (عملا دو جلسه در ماه با دکتر اناری کلاس دارید!!)